Een schaakseizoen loopt van augustus tot juli.
Het lidmaatschap kan opgezegd worden door middel van een mail aan de secretaris van de vereniging vr het begin van het nieuwe schaakseizoen (dus vr 1 augustus).

E-mail: dirk.vanvuuren@upcmail.nl
Opzeggen lidmaatschap